Inventory - ระบบคลังสินค้า

Inventory - ระบบคลังสินค้า

Inventory - ระบบบริหารคลังสินค้า

จัดการคลังและตรวจนับสินค้า ปรับปรุงเพิ่มลดสต๊อกให้อัพเดทอยู่ตลอดเวลา

Purchase - ระบบบริหารงานจัดซื้อ

แอพพลิเคชั่นสำหรับคลังสินค้า

ตรวจนับสินค้า

ตรวจนับสินค้า

สร้างรายการตรวจนับ พร้อมบันทึกจำนวน สินค้าจริงที่ตรวจนับได้ เพื่อเตรียมพร้อม ในการตรวจสอบและปรับปรุงสต๊อก

เรียนรู้เพิ่มเติม
ตรวจสอบการนับสินค้า

ตรวจสอบการนับสินค้า

หลังจากที่มีการบันทึกตรวจนับสินค้าแล้ว ต้องทำการตรวจสอบการนับสินค้าอีกครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าจำนวนสินค้านั้นถูกต้อง

เรียนรู้เพิ่มเติม
ปรับปรุงเพิ่มลดสินค้า

ปรับปรุงเพิ่มลดสินค้า

ปรับปรุงจำนวนสินค้าในระบบและสต๊อกจริง ให้ตรงกัน เพื่อลดข้อผิดพลาดในการ เช็คสต๊อก ได้ข้อมูลที่ตรงที่สุด

เรียนรู้เพิ่มเติม
คำนวณต้นทุน

คำนวณต้นทุน

คำนวณราคาต้นทุนสินค้าที่มีการ สั่งซื้อ - สั่งขาย เพื่อนำไปแสดงในรายงาน สินค้าและวัตถุดิบ รวมถึงการคิดกำไร จากการขาย

เรียนรู้เพิ่มเติม

คุมสต๊อกสินค้าในคลังอย่างเป็นระบบ

บันทึกปรับปรุงสต๊อกได้ด้วยตนเอง ตรวจนับสต๊อกสินค้าผ่านมือถือ ค้นหาสินค้าโดยการสแกนบาร์โค้ดได้เลย สะดวกในการทำงาน มีระบบตรวจสอบการนับสินค้า พร้อมดึงไปปรับปรุงสินค้าในคลังอัตโนมัติ
เช็คสต๊อกออนไลน์ได้ทุกที่

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์