Onlinesoft

OnlineSoft ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจ SMEs ให้มีขีดความสามารถทางด้านการแข่งขันเราต้องการเป็น "Smart Software for Smart SMEs"

สร้างพันธมิตรสำนักงานบัญชี ให้คำปรึกษาในการนำซอฟต์แวร์และ IT มาใช้ในองค์กร

ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการใหม่ และ SMEs ในการนำซอฟต์แวร์และ IT มาใช้ในองค์กร

ให้การสนับสนุน (Support) ซอฟต์แวร์ ทั้งทางด้านพัฒนา และการนำไปใช้

ซอฟต์แวร์คุณภาพ ใช้งานง่าย ครอบคลุมทุกฟังก์ชั่น

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ สำหรับธุรกิจ SMEs สามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา
โปรแกรมบัญชีอันดับ 1 ของไทย ใช้งานง่าย ครบทุกฟังก์ชัน ยืดหยุ่นสูง รองรับตามมาตรฐาน กรมสรรพากร
โปรแกรมบริหารงานบุคคล HRD & HRM More Productivity with Lower Cost
โปรแกรมบริหารจัดการทรัพย์สิน จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ทุกชนิด ภายในบริษัทอย่างเป็นระเบียบ

ฟั่งก์ชั่น

ที่ตอบโจทย์สำนักงานบัญชี นักบัญชี
ฟังก์ชั่นสำนักงานบัญชี นักบัญชี
อยากเปิดงวดบัญชีใหม่ แต่งวดเก่าก็ยังไม่ได้ปิด!
ค้นหาข้อมูล ผู้ซื้อ ผู้ขาย จากฐานข้อมูลสรรพากรได้
Import - Export ข้อมูลบัญชีได้ง่าย ไม่ต้องคีย์ซ้ำ
กำหนดช่วงเวลา Auto Import Data (Schedule Plan)
ข้อมูลที่บันทึก ต้องตรวจสอบ และวิเคราะห์ได้ด้วย Audit Trail
ระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน (Audit and Internal Control)
วางแผนภาษี ประหยัดเวลาเตรียมภาษี และปิดงบการเงินได้แบบเรียลไทม์
มีรายงานให้ครอบคลุม สำหรับการใช้งานจริง
รองรับ E-Tax Invoice

สมัครเป็น Partner กับ เรา

มาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับเรา เพื่อเข้าสู่การทำบัญชีในยุคติจิตอล ที่มีประสิทธิภาพ

์News & Event

VES หรือ VAT for Electronic Service เป็นระบบที่กรมสรรพากรได้จัดทําขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกให้กับธุรกิจไอทีข้ามชาติที่ให้บริการ e-Service จากต่างประเทศ ซึ่งต้องมาจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร ให้สามารถทําธุรกรรมภาษีผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งหมด ตั้งแต่การจดทะเบียน การยื่นแบบการชําระภาษี การจัดทําเอกสาร การรับเอกสาร และการส่งเอกสาร ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
77 ผู้เข้าชม
บัญชีที่ทำกันโดยทั่วไป ได้แก่ บัญชีเงินเดือน (payroll) การออกใบกำกับสินค้า (invoice) บัญชีลูกหนี้ (account receivable) การรับเงิน (cash receipts) บัญชีเจ้าหนี้ (account payable) การพิมพ์เช็คและหักบัญชี (check writing and reconciliation) เป็นต้น
9 ผู้เข้าชม
การเงินนับว่าเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ ถ้าอยากรู้ว่าธุรกิจเราแข็งแรงดีหรือไม่ เราก็สามารถตรวจเช็กได้จากสถานการณ์เงินของบริษัท แต่ผู้ประกอบการโดยส่วนใหญ่อาจจะละเลยและให้ความสำคัญด้านการเงินน้อยกว่าด้านการตลาด เพราะคิดว่าถ้าขายของได้เดี๋ยวเงินก็จะมาเอง ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด จริงๆ ผู้ประกอบการควรดูงบการเงินเป็น หรืออย่างน้อยใน 5 ตัวที่ต้องโฟกัสกับมัน
45 ผู้เข้าชม
แผนกจัดซื้อเป็นหน่วยงานแยกต่างหากหรือมีพนักงานจัดซื้อไม่เกี่ยวข้อง
68 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์