Accounts Receivable - บัญชีลูกหนี้

Accounts Receivable - บัญชีลูกหนี้

Accounts Receivable - บัญชีลูกหนี้

จัดทำใบวางบิล บันทึกรายการรับชำระหนี้
ออกใบเสร็จรับเงินรวมถึงสามารถติดตามยอดหนี้ลูกค้าแต่ละรายจากการ์ดลูกหนี้

Purchase - ระบบบริหารงานจัดซื้อ

แอพพลิเคชั่นสำหรับบัญชีลูกหนี้

ตั้งหนี้ลูกหนี้อื่น ๆ

ตั้งหนี้ลูกหนี้อื่น ๆ

รองรับการบันทึกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น นอกเหนือจากการซื้อขายสินค้าในระบบ เพื่อนำมารับชำระ

เรียนรู้เพิ่มเติม
ใบวางบิล

ใบวางบิล

วางบิลให้กับลูกค้า แจ้งยอดชำระล่วงหน้า เพื่อให้ลูกค้าเตรียมทำจ่ายชำระได้ตรงตามวันที่กำหนด

เรียนรู้เพิ่มเติม
ใบเสร็จ

ใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน)

บันทึกใบเสร็จก่อนรับเงิน โดยไม่มีการตัดยอดหนี้ เพื่อเตรียมนำไปทำใบเสร็จจริง

เรียนรู้เพิ่มเติม
เรียนรู้เพิ่มเติม

รับชำระหนี้

รับชำระหนี้หลากหลายวิธี ไม่ว่าจะบันทึกเช็ครับ เงินโอนเข้า บัตรเครดิต พร้อมตัดยอดหนี้ให้อัตโนมัติ

เรียนรู้เพิ่มเติม

กระบวนการรับชำระเป็นระบบ

เริ่มตั้งแต่การส่งใบวางบิลให้กับลูกค้า
แล้วนำข้อมูลมาเปิดใบเสร็จ หรือบันทึก
ใบเสร็จก่อนรับเงิน พร้อมบันทึกเอกสาร
รับชำระเงินส่งอีเมล์ให้ลูกค้าได้ทันที

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์