Bank - ปรับปรุงบัญชีธนาคาร

Bank - ปรับปรุงบัญชีธนาคาร

Bank - ปรับปรุงบัญชีธนาคาร

บริหารจัดการข้อมูลบัญชีธนาคารของบริษัท ไม่ว่าจะเป็น ฝาก-ถอนเงินสด โอนเงินระหว่างบัญชี รายได้จากธนาคาร

Bank - ปรับปรุงบัญชีธนาคาร

แอพพลิเคชั่นสำหรับระบบปรับปรุงบัญชีธนาคาร

ฝากเงินสด

ฝากเงินสด

บันทึกการนำเงินสดฝากธนาคาร เพื่อให้ทราบจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นในบัญชีและติดตามเงินฝากของบริษัท

เรียนรู้เพิ่มเติม
ถอนเงินสด

ถอนเงินสด

บันทึกการถอนเงินสดจากธนาคาร เพื่อให้ทราบจำนวนเงินที่นำออกจากบัญชีและเพื่อควบคุมการใช้จ่ายของบริษัท

เรียนรู้เพิ่มเติม
โอนเงินระหว่างสมุดเงินฝาก

โอนเงินระหว่างสมุดเงินฝาก

การบันทึกการโอนเงินระหว่างบัญชีเงินฝากของบริษัท จากบัญชีหนึ่งไปยังอีกบัญชี เพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวการโยกย้ายเงินบัญชีของบริษัท

เรียนรู้เพิ่มเติม
รายได้จากธนาคาร

รายได้จากธนาคาร

บันทึกรายได้ที่ได้รับจากธนาคารเช่น ดอกเบี้ยรับ โดยจะแสดงรายการใน Statement ให้อัตโนมัติ

เรียนรู้เพิ่มเติม
ค่าใช้จ่ายจากธนาคาร

ค่าใช้จ่ายจากธนาคาร

บันทึกค่าใช้จ่ายจากธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าดอกเบี้ยที่กิจการได้จ่ายให้กับธนาคาร เป็นต้น

เรียนรู้เพิ่มเติม

ปรับปรุงบัญชีธนาคารให้ถูกต้อง

บันทึกปรับปรุงข้อมูลการฝาก-ถอน เงินสด
โอนเงินระหว่างบัญชีบริษัท รายได้จากธนาคาร
และค่าให้จ่ายจากธนาคาร เพื่อให้ควบคุมบัญชีธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์