แนวคิดการบริหาร

แนวคิดการบริหาร

แนวคิดการบริหาร

บริษัท ออนไลน์ซอฟท์ คอมเทค จำกัด มุ่งเน้นที่จะให้บริการซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพแก่ธุรกิจ SMEs ไทย อีกทั้งยังให้บริการลูกค้าด้วยหัวใจ (Service Mind) เราพร้อมใส่ใจกับปัญหาของลูกค้าและติดตามอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายการพัฒนาองค์กร คือ ความทันสมัย ความจริงใจและมีบริการอย่างมืออาชีพ

แนวคิดการบริหาร บริษัท ออนไลน์ซอฟท์ คอมเทค จำกัด

หลักการบริหารของ “ออนไลน์ซอฟท์”

“ลูกค้า” คือ ที่สุดของออนไลน์ซอฟท์ คือ ผู้ที่ให้โอกาสเราได้ทำหน้าที่บริการ เราจะไม่ยอมปล่อยโอกาสที่ดีนี้ออกไป เรามีทีมงานที่พร้อมให้บริการอย่างมืออาชีพและเต็มเปี่ยมด้วยหัวใจบริการ (Service Mind)

สิ่งที่ลูกค้าสอบถามเรา? สิ่งใดที่ลูกค้าต้องการ?

เราจะนำไปปฏิบัติเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยเร็ว

สิ่งที่เราไม่เคยหยุดนิ่ง คือ "การพัฒนาซอฟต์แวร์" Version ใหม่ๆ ให้ลูกค้าได้ใช้ของดีมีคุณภาพอยู่เสมอ ความต้องการของลูกค้าไม่เคยหยุดนิ่ง เราออนไลน์ซอฟท์ก็ไม่เคยหยุดนิ่งเช่นกัน ปัจจุบันบริษัทกำลังออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อีกเป็นจำนวนมาก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร

“พัฒนาคน” คือ หนทางสู่การพัฒนางาน เรามีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน พนักงานของบริษัทจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เราได้จัดอบรมสัมมนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้พนักงานมี ภาวะผู้นำ พนักงานทุกคนของเราสามารถทำงานทดแทนกันได้เพราะเรามองว่าองค์กร จะเจริญเติบโตได้ย่อมมาจากพนักงานที่มีคุณภาพและขณะเดียวกันบริษัทได้นำการบริหารงาน คุณภาพทั่วทั้งองค์กร(TQM) มาใช้เพื่อให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ออนไลน์ซอฟท์ คอมเทค จำกัด ยึดมั่นว่า สินค้าที่มีคุณภาพ คู่กับการบริการที่ดี ย่อมเป็นสิ่งที่ลูกค้าทุกองค์กรพึงพอใจและเป็นจุดเด่นที่ทำให้ บริษัท ออนไลน์ซอฟท์ คอมเทค จำกัด เติบโตอย่างยั่งยืน

 2477
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์