วิธีการชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน

วิธีการสั่งซื้อและชำระเงิน

วิธีการสั่งซื้อและชำระเงิน

เลือกแพ็กเกจที่ต้องการ

พิจารณาประเภทแพ็กเกจที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณได้ที่หน้าราคา แพ็กเกจ ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ

เลือกแพ็กเกจที่ต้องการ พิจารณาประเภทแพ็กเกจ
แพ็กเกจ

ติดต่อเจ้าหน้าที่ขาย

ส่งอีเมล์แจ้งขอราคาได้ที่ sale@onlinesoft.co.th โทร 02-402-6117, 088-258-3131

โทร
ติดต่อ ขอใบเสนอราคา

โอนเงินทางบัญชีธนาคาร

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร และแจ้งหลักฐานการโอนมาที่ sale@onlinesoft.co.th

ชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

การหักภาษี ณ ที่จ่าย

3%

ท่านสามารถหักภาษี

ท่านสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% เป็นค่าบริการรายปีและค่าบริการจัดทำฟอร์มเอกสาร โดยออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ในนาม บริษัท ออนไลน์ซอฟท์ คอมเทค จำกัด เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105550000953 สาขา 00001
287 หมู่ 5 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50210

กรุณาส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มาตามที่อยู่บริษัท ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินหลังจากที่ได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริงแล้ว

 

 

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์