Partners สำหรับสำนักงานบัญชี

โครงการ Partners สำนักงานบัญชีขยายโอกาสทางธุรกิจ เพื่อรับสิทธิประโยชน์ก่อนใคร

มาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับเราพร้อมก้าวเข้าสู่การทำบัญชีและเงินเดือนในยุคดิจิทัล

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 มี.ค. 2567
โครงการ Partners สำนักงานบัญชี

Partners สำหรับสำนักงานบัญชี

โครงการ Partner สำนักงานบัญชี
เพื่อก้าวเข้าสู่การทำบัญชีและเงินเดือนในยุคดิจิทัล

โครงการ Partners สำนักงานบัญชี ขยายโอกาสทางธุรกิจ เพื่อรับสิทธิประโยชน์ก่อนใคร มาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับเรา โปรแกรมบัญชี WINSpeed และ โปรแกรมเงินเดือน HRMI พร้อมก้าวเข้าสู่การทำบัญชีและเงินเดือนในยุคดิจิทัล

วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยสำนักงานบัญชีและลูกค้าของสำนักงานบัญชี ที่ต้องการใช้โปรแกรมบัญชีและโปรแกรมเงินเดือน ในราคาประหยัดและครอบคลุมการทำงานขององค์กร

คุณสมบัติ

  1. ธุรกิจ SME ที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาทและมีรายได้ไม่เกิน 50 ล้านบาท
  2. ธุรกิจ SME ที่ใช้บริการกับสำนักงานบัญชีที่เป็นลูกค้าของบริษัท ออนไลน์ซอฟท์ คอมเทค จำกัด

เมื่อสมัครวันนี้ท่านจะได้รับสิทธิพิเศษ ไม่ต้องจ่ายค่าโปรแกรมเพียงแค่จ่ายค่าบริการรายปี

  1. โปรแกรมบัญชี WINSpeed 6,000 บาท/ปี
  2. โปรแกรมเงินเดือน HRMI 5,000 บาท/ปี

ประโยชน์ที่จะได้รับ

  1. ธุรกิจ SME ใช้ฟรีโปรแกรมบัญชี WINSpeed ไม่จำกัดผู้ใช้งาน ไม่จำกัดฐานข้อมูล
  2. ธุรกิจ SME ใช้ฟรีโปรแกรมเงินเดือน HRMI ไม่จำกัดพนักงานและ ไม่จำกัดฐานข้อมูล
  3. รีโมทติดตั้งฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  4. อบรมออนไลน์ฟรีไม่จำกัดจำนวนครั้ง ผู้เข้าอบรม 5 ท่าน/ครั้ง
  5. ค่าผู้แนะนำสูงสุด 30,000 บาทเมื่อท่านแนะนำเพื่อนหรือคนรู้จักมาใช้โปรแกรมของทางบริษัทฯ
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 มี.ค. 2567

ร่วมเป็น Partners กับเรา
โปรแกรมบัญชี WINSpeed และ โปรแกรมเงินเดือน HRMI

ฟังก์ชั่นการใช้งานที่ครอบคลุมทุกเรื่องของงานบัญชี ตอบโจทย์สำนักงานบัญชียุคใหม่ และนักบัญชียอมรับ

ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อสำนักงานบัญชี :
จำนวนพนักงานบัญชี :
จำนวนลูกค้าที่ให้บริการ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชันอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft WINSpeed ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :
เรื่อง :
รายละเอียด :
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์