จดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัท

2 รายการ
เมื่อกิจการเติบโตขึ้น จำเป็นต้องใช้เงินเพื่อมาขยายกิจการ เพิ่มสภาพคล่องให้แก่กิจการ ผู้ประกอบการจึงระดมเงินจากผู้ถือหุ้น หรือต้องการกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหม่ โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท ทั้งนี้ กิจการจะต้องดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนอย่างไร
การจดทะเบียนบริษัทแบบออนไลน์ หรือ e-Registration เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเปิดบริษัท ซึ่งสะดวกและประหยัดกว่าการจดทะเบียนในรูปแบบกระดาษ

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์