HRMI

Prosoft HRMI โปรแกรมคำนวณเงินเดือน

เครื่องมือบริหารงานบุคคล ที่ให้มากกว่า ‘โปรแกรมเงินเดือน’

โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI (Human Resource Management Intelligence)

โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI ใช้คำนวณเงินเดือนและค่าแรงของพนักงาน รองรับเงื่อนไขการคำนวณต่างๆได้หลากหลาย และสามารถจ่ายเงินได้หลายงวดต่อเดือน เช่น การจ่ายโบนัสระหว่างเดือน การจ่ายงวดพิเศษ กำหนดสูตรในการคำนวณเบี้ยขยัน และสามารถกำหนดวงเงินการจ่ายเงินให้กับพนักงาน มีระบบประมวลผลเงินเดือน ถูกต้อง แม่นยำ รองรับการจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคารต่างๆ ได้ทุกธนาคารหรือจ่ายเป็นเงินสด มีแบบฟอร์มครบถ้วน เช่น สลิปเงินเดือน (Pay Slip), หนังสือรับรองการทำงาน, หนังสือ รับรองหัก ณ ที่จ่าย, ภงด.91 ฯลฯ สำหรับยื่นกรมสรรพากร, สำนักงานประกันสังคม, กองทุนทดแทนและ กรมแรงงาน รองรับการทำงานแบบกะงานปกติ, กะวน 24 ชั่วโมง และการทำงานแบบ Flexible Time ครอบคลุมทุกธุรกิจ รวมถึงองค์กรที่มีโครงสร้างแบบ "Multi Company"

นอกเหนือจากนี้โปรแกรมเงินเดือน HRMI ยังมีระบบที่สามารถช่วยงาน HR ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบสมัครงานออนไลน์,ระบบลาออนไลน์, ระบบฝึกอบรมพนักงาน, ระบบสวัสดิการ, ระบบประเมินผล โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI จึงเป็นโปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ครอบคลุมที่สุด เพราะ ‘พนักงาน คือ ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในองค์กร’

Key Feature

Organization

 • สามารถจัดโครงสร้างและแสดงแผนผังของบริษัทได้
 • สามารถกำหนดรหัสสาขา รหัสฝ่าย รหัสแผนก รหัสตำแหน่งของพนักงานได้ไม่จำกัด
 • สามารถระบุข้อกำหนดต่างๆ ของแต่ละองค์กร ตามนโยบายของบริษัทได้อย่างครอบคลุม
เรียนรู้เพิ่มเติม

Personnel

 • Import ข้อมูลพนักงานเข้าระบบได้อย่างง่ายดาย
 • เก็บประวัติพนักงานได้โดยละเอียด
 • ปรับเงินเดือนได้ทั้งแบบรายบุคคลหรือแบบกลุ่ม รองรับการปรับทั้งแบบจำนวนเงินและร้อยละ (%)
เรียนรู้เพิ่มเติม

Time Attendance

 • กำหนดกะงานได้ไม่จำกัด พร้อมทั้งเงื่อนไขที่ยืดหยุ่น
 • Import เวลาเข้า-ออกจากเครื่องรูดบัตรอื่น เข้าโปรแกรมแบบอัตโนมัติ
 • รองรับกะงานแบบ Flexible Time / กะวน / กะโรงงาน
เรียนรู้เพิ่มเติม

Payroll

 • กำหนดงวดการจ่ายได้ตามที่องค์กรกำหนด คำนวณค่าจ้างได้ทั้งแบบรายชั่วโมง รายวัน รายเดือน และรายเหมา
 • เชื่อมต่อข้อมูลบัญชี โดย Post GL เข้าโปรแกรมบัญชีของโปรซอฟท์ได้
 • Update ให้เป็นไปตามกฎหมายทั้ง ลดหย่อน ภาษี หรือประกันสังคม
เรียนรู้เพิ่มเติม

Approve Center

 • กำหนดสิทธิ์การอนุมัติ / การมองเห็นให้กับพนักงานทุกคนตามความเหมาะสม
 • กำหนดลำดับขั้นการอนุมัติในแต่ละหน้าจอได้ โดยสามารถกำหนดได้สูงสุดถึง 5 ลำดับขั้น
 • ผู้มีสิทธิ์อนุมัติ สามารถทราบเอกสารที่ต้องอนุมัติ โดยโปรแกรมจะทำการ Alert เตือนเมื่อเข้าสู่โปรแกรม
เรียนรู้เพิ่มเติม

 4670
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์