ฟังก์ชันสำหรับสำนักงานบัญชี

“จะดีแค่ไหน"

หากโปรแกรมบัญชี รองรับการใช้งานสำหรับสำนักงานบัญชีได้ทุกอย่าง

โปรแกรมบัญชี รองรับการใช้งาน Mสำหรับสำนักงานบัญชีได้ทุกอย่าง

ฟังก์ชันสำหรับสำนักงานบัญชี

ฟังก์ชั่น ที่ตอบโจทย์สำนักงานบัญชี นักบัญชี

เราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจ SMEs ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงด้วยฟังก์ชั่นการใช้งานที่ครอบคลุมทุกเรื่องของงานบัญชี ตอบโจทย์สำนักงานบัญชียุคใหม่ และนักบัญชียอมรับ

อยากเปิดงวดบัญชีใหม่ แต่งวดเก่าก็ยังไม่ได้ปิด!

การปิด-เปิดงวดบัญชี จะไม่ยุ่งยากอีกต่อไป เพราะโปรแกรมของเราสามารถ ทำได้ทั้ง 2 อย่างพร้อมกัน และยังสามารถเปิด-ปิด งวดปีภาษีรายเดือน ชั่วคราวได้ เพื่อการจัดการความถูกต้องของข้อมูลในแต่ละเดือน

ค้นหาข้อมูล ผู้ซื้อ ผู้ขาย จากฐานข้อมูลสรรพากรได้

ระบุข้อมูลผู้ซื้อ ผู้ขาย ในเอกสารได้ถูกต้องตามที่จดทะเบียนไว้ โดยดึงรายชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี จากฐานข้อมูลสรรพากรโดยตรง ทำให้ สามารถบันทึกรายการได้รวดเร็ว แม่นยำ ลดความผิดพลาดของข้อมูลได้

Import - Export ข้อมูลบัญชีได้ง่าย ไม่ต้องคีย์ซ้ำ

รองรับการ Import/Export ข้อมูลรายวันซื้อ-ขาย, รับ-จ่าย จากฐานข้อมูลลูกค้า เข้าสู่ฐานข้อมูลของสำนักงานบัญชี โดยสำนักงานบัญชีไม่ต้องบันทึกข้อมูลใหม่ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และลดเวลาการทำงาน

  • ระบบขาย (Sales Order) เช่น ขายเชื่อ, ขายสด, เพิ่มหนี้, ลดหนี้, ลดหนี้ (เงินสด)
  • ระบบซื้อ (Purchase Order) เช่น ซื้อเชื่อ, ซื้อสด, เพิ่มหนี้, ส่งคืนเจ้าหนี้
  • ระบบ Stock (Inventory Control) เช่น ใบเบิก รับสินค้าผลิตเสร็จ โอนย้ายสินค้าเข้า โอนย้ายสินค้าออก

สามารถกำหนดช่วงเวลา Auto Import Data (Schedule Plan)

เช่น ขายเชื่อ, ซื้อเชื่อ Set Auto Import ทุกวันที่ 5 ของเดือน, ทุกวันจันทร์, ทุก 24.00 น. เป็นต้น

ข้อมูลที่บันทึก ต้องตรวจสอบ และวิเคราะห์ได้ด้วย Audit Trail

การตรวจสอบข้อมูลภายในเพื่อความถูกต้อง จะต้องมีรายงานให้เลือกอย่าง หลากหลาย เพื่อการนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หรือวางแผนการทำบัญชี หรือเป้าหมายทางธุรกิจต่อไปได้

วางแผนภาษี ประหยัดเวลาเตรียมภาษี และปิดงบการเงิน ได้แบบเรียลไทม์

สามารถยื่นภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต ภพ.30,ภงด.3,ภงด.53 รองรับรูปแบบภาษีได้อย่างครบถ้วน เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีซื้อเฉลี่ย, โดยสามารถวางแผนการบันทึกรายการภาษีซื้อ,ขาย ล่วงหน้า-ย้อนหลัง ได้ตามต้องการ

มีรายงานให้ครอบคลุมสำหรับการใช้งานจริง เช่น งบทดลอง, กระดาษทำการ, เปรียบเทียบยอดเปลี่ยนแปลงสุทธิ เป็นต้น

รองรับ E-Tax Invoice

การตรวจสอบข้อมูลภายในเพื่อความถูกต้อง จะต้องมีรายงานให้เลือกอย่าง หลากหลาย เพื่อการนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หรือวางแผนการทำบัญชี หรือเป้าหมายทางธุรกิจต่อไปได้

คุณสมบัติเพิ่มเติม

โปรแกรมบัญชี สำหรับสำนักงานบัญชี นักบัญชี ที่ปรึกษาธุรกิจ ผู้สอบบัญชี ผู้รับทำบัญชีอิสระ สภาวิชาชีพบัญชี ผู้สอบบัญชี CPA
ตอบสนองความต้องการทางด้านบัญชี ด้วยคุณสมบัติที่ทำให้สำนักงานบัญชีทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 width: 20%;

เพิ่มสมุดบัญชีกี่เล่มก็ได้

สมุดบัญชีมาตรฐานอาจไม่เพียงพอสำหรับการบริหารธุรกิจบางประเภท โปรแกรมของเราสามารถเพิ่มได้มากกว่านั้น และไม่จำกัดสมุดบัญชีด้วย

ลงบัญชีอัตโนมัติ ได้หลายแบบ

สามารถสร้างรูปแบบการลงรายการบัญชีได้ไม่จำกัด เพื่อให้เลือกใช้ได้หลากหลายตามประเภทที่ทำรายการ

กำหนดรูปแบบเลขที่เอกสารตามต้องการ

การกำหนดรูปแบบเลขที่เอกสารอัตโนมัติ ตามสมุดบัญชี หรือตามความต้องการ เพื่อการตรวจสอบข้อมูลที่ง่ายและสะดวกขึ้น

บันทึกบัญชีอย่างรวดเร็ว

บันทึกรายการรายวัน แบบอ้างอิงข้อมูลลูกหนี้, เจ้าหนี้ได้โดยตรง ง่ายและสามารถตรวจสอบรายงานข้อมูลรายวันตามสมุดบัญชีต่างๆได้ง่ายขึ้น

ตรวจสอบจำนวนเอกสารข้อมูลรายวันเพื่อประเมินค่าใช้จ่ายในการจัดทำ

ตรวจสอบข้อมูลที่มีทำเอกสารต่างๆ สำหรับลูกค้า เพื่อนำมาประเมินรายได้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

บันทึกเอกสารเข้าระบบก่อน แล้วค่อยลงรายการบัญชีภายหลัง

บันทึกข้อมูลลงไปในระบบเพื่อตรวจสอบยอด แล้ว Post ลงรายการรายวันภายหลังที่ตรวจสอบรายการเสร็จได้

สรุปยอดรายเดือนตามสมุดบัญชีได้

สามารถตรวจสอบยอดบัญชีแยกประเภท แบบสรุปประจำเดือน ตามสมุดบัญชี หรือรหัสบัญชีได้อีกด้วย

แนบรูปและไฟล์เอกสาร

สามารถแนบไฟล์รูปภาพหรือเอกสารประกอบข้อมูลได้ไม่จำกัด สำหรับการตรวจสอบรายละเอียดได้อย่างถูกต้อง ตรงกัน และชัดเจนยิ่งขึ้น

บันทึกไว้ในระบบ ต้องตรวจสอบและวิเคราะห์ได้

มีรายงานให้เลือกอย่างหลากหลาย เพื่อการนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หรือวางแผนการทำบัญชี หรือเป้าหมายทางธุรกิจต่อไปได้อย่างสะดวก

 5044
ผู้เข้าชม

ลงทะเบียน Demo โปรแกรมบัญชี WINSpeed สำหรับสำนักงานบัญชี

ฟังก์ชั่นการใช้งานที่ครอบคลุมทุกเรื่องของงานบัญชี ตอบโจทย์สำนักงานบัญชียุคใหม่ และนักบัญชียอมรับ

ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อสำนักงานบัญชี :
จำนวนพนักงานบัญชี :
จำนวนลูกค้าที่ให้บริการ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชันอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft WINSpeed ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :
เรื่อง :
รายละเอียด :
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์