ข่าวสาร

ข่าวสาร

6 รายการ
เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 จำนวน 5.6 แสนสิทธิ์ วงเงินรวม 2,016 ล้านบาท เริ่มใช้สิทธิ์ กุมภาพันธ์-กันยายน 2566 
272 ผู้เข้าชม
“กำไรจากการขายคริปโทเคอร์เรนซี เป็นเงินได้ตามประเภทที่ 4 จากทั้งหมด 8 ประเภท ดังนั้น ในการยื่นแบบแสดงเงินได้ภาษีบุคคลธรรมดา ก็จะมีช่องให้กรอก ดังนั้น มองว่าผู้ลงทุนน่าจะทราบอยู่ว่ามีเงินได้เท่าไหร่ ซึ่งเป็นการประเมินตัวเอง จึงแนะนำว่าให้กลับไปดูรายการเดินบัญชี (Statement) ต่าง ๆ ที่มีเงินเข้าบัญชีมา ว่าเรามีกำไรจากการเทรดคริปโทเคอร์เรนซีจำนวนเท่าไหร่ ประเมินตนเองเอาเฉพาะส่วนที่เป็นกำไร ส่วนที่ขาดทุนไม่ต้องนำมาคำนวณ”
277 ผู้เข้าชม
เหลือเวลาอีกไม่กี่วัน สำหรับใครที่ยังไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับปีภาษี 2563 (แบบ ภ.ง.ด.90 แบบ ภ.ง.ด.91) ที่จากเดิมต้องยื่นแบบฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 แต่ได้ขยายเวลาออกไปถึงวันที่  30 มิถุนายน 2564 เฉพาะแบบที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต 
380 ผู้เข้าชม
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง ได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง เพื่อขยายเวลาการยื่นแบบและชำระภาษีเงินได้ นิติบุคคลรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 จากเดิมที่ต้องยื่นภายในเดือนพฤษภาคม 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564 ให้ขยายออกไปเป็นภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและผู้ทำบัญชีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ที่มีความรุนแรงและครอบคลุมทั่วประเทศ ช่วยให้ผู้ประกอบการมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นประมาณ 14,200 ล้านบาท
481 ผู้เข้าชม
สภาวิชาชีพบัญชี จึงแจ้งให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว สามารถแจ้งขอผ่อนผันการใช้สิทธิขอโอนย้ายชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการของปี 2563 ไปเป็นของชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการของปี 2564 ได้ โดยให้ดำเนินการภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
844 ผู้เข้าชม
4541 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์