CPD

2 รายการ
ในบรรดาคำถามมากมายที่นักบัญชีมักจะถามเกี่ยวกับการเป็นผู้ทำบัญชีนั้น วันนี้เราได้รวบรวม 5 คำถามยอดฮิตของผู้ทำบัญชี มาฝากกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ทำบัญชีไม่ควรพลาด ดังนี้
สภาวิชาชีพบัญชี จึงแจ้งให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว สามารถแจ้งขอผ่อนผันการใช้สิทธิขอโอนย้ายชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการของปี 2563 ไปเป็นของชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการของปี 2564 ได้ โดยให้ดำเนินการภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์