เงินค่ามัดจำ

เงินค่ามัดจำ

1 รายการ
เงินมัดจำ (อังกฤษ: earnest) คือ เงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นอันมีค่าในตัวซึ่งให้ไว้เพื่อเป็นพยานหลักฐานว่าได้มีการทำสัญญากันขึ้นแล้ว และเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญานั้น

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์