9 ค่าใช้จ่ายที่หักเพิ่มได้ ในแบบ ภ.ง.ด.50

ติดต่อเรา

ติดต่อฝ่ายขาย

02-402-6117, 088-258-3131

sale@onlinesoft.co.th

ติดต่อฝ่ายบริการ

02-739-5902 (AUTO)

support@onlinesoft.co.th

9 ค่าใช้จ่ายที่หักเพิ่มได้ ในแบบ ภ.ง.ด.50


มีค่าใช้จ่ายตัวไหนบ้างที่มีสิทธิหักภาษีได้เพิ่มในแบบ ภ.ง.ด.50 สำหรับยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล เพื่อให้ผู้ประกอบการเสียภาษีประจำปีน้อยลงบ้าง ลองไปสำรวจกันสักนิดในบทความนี้ค่ะ

1. รายจ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา
รายจ่ายที่จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป สำหรับโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการหรือคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเป็น จำนวน 2 เท่า ของรายจ่ายที่จ่ายไปเป็นรายจ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 420) พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 476) และพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 655)

2. รายจ่ายเพื่อสนับสนุนด้านการเรียนรู้และนันทนาการ
รายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างและการบำรุงรักษาสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของเอกชนที่เปิดให้ประชาชนใช้เป็นการทั่วไปโดยไม่เก็บค่าบริการใดๆ หรือสนามเด็กเล่นสวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของทางราชการ เป็นจำนวน 2 เท่าของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นรายจ่ายเพื่อสนับสนุนด้านการเรียนรู้และนันทนาการตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 428)

3. รายจ่ายในการจัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสถานศึกษา
รายจ่ายเป็นค่าจัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่านเป็น จำนวน 2 เท่า ของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 515)

4. รายจ่ายในการจัดให้คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์
รายจ่ายเป็นค่าจัดให้คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์เป็น จำนวนร้อยละ 100 ของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 519)

5. รายจ่ายเพื่อโครงการฝึกอบรมอาชีพฯ
รายจ่ายที่จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายบริจาคเพื่อโครงการฝึกอบรมอาชีพฯกระทรวงยุติธรรมเป็น จำนวน 2 เท่า ของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นเงินบริจาคดังกล่าวตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 541)

6. รายจ่ายบริจาคให้แก่สถานศึกษา
รายจ่ายการบริจาคเพื่อการศึกษานั้นกรมสรรพากรมีการออกพระราชกฤษฎีกาให้หักเป็นรายจ่ายได้สองเท่ามาเป็นระยะ ๆ ในเดือนกันยายน 2563 ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 713) พ.ศ. 2563 บัญญัติให้การบริจาคเพื่อการศึกษาของนิติบุคคลสามารถหักเป็นรายจ่ายได้สองเท่าสำหรับการบริจาคในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564 และการบริจาคต้องเป็นไปตามเงื่อนไข

7. รายจ่ายบริจาคให้แก่องค์กรกีฬา
รายจ่ายเป็นรายจ่ายบริจาคให้แก่องค์กรกีฬาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นจำนวน 2 เท่าของรายจ่ายที่ได้จ่ายไป ตรวจสอบรายชื่อหน่วยงานด้านกีฬาที่หักลดหย่อนเงินบริจาคได้ 2 เท่า ได้ที่ https://www.rd.go.th/fileadmin/download/sportsociety_200962.pdf

8. รายจ่ายเพื่อส่งเสริมการดำเนินกิจการของ SMEs
รายจ่ายที่บริษัทฯ ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีสินทรัพย์ถาวรซึ่งไม่รวมที่ดินเกินกว่า 200 ล้านบาทและมีการจ้างแรงงานเกินกว่า 200 คน จ่ายเพื่อส่งเสริมการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีสินทรัพย์ถาวรซึ่งไม่รวมที่ดินไม่เกินกว่า 200 ล้านบาทและมีการจ้างแรงงานไม่เกินกว่า 200 คน ทั้งนี้ต้องเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อให้แก่บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือค่าใช้จ่ายสำหรับการส่งเสริมการดำเนินกิจการที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ให้การรับรองเป็นจำนวน 2 เท่าของรายจ่ายที่ได้จ่ายไป สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคมพ.ศ. 2562 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

9. รายจ่ายบริจาคให้แก่สถานพยาบาลราชการ
รายจ่ายเป็นรายจ่ายบริจาคให้แก่สถานพยาบาลของทางราชการ เป็นจำนวน 2 เท่าของรายจ่ายที่ได้จ่ายไป ตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่ หักลดหย่อนเงินบริจาคได้ 2 เท่า ได้ที่ https://www.rd.go.th/27811.htmlรายจ่ายเหล่านี้ ถึงแม้ว่าจะหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้เพิ่มเติม แต่หากผู้ประกอบการต้องการใช้สิทธิประโยชน์จะต้องทำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนนะคะ เพราะหากทำผิดเงื่อนไขแล้ว นอกจากจะนำมาเป็นรายจ่ายเพิ่มเติมไม่ได้ อาจจะโดนค่าปรับทางภาษีแถมเข้าไปอีกก็เป็นได้ค่ะ

สามารถอ่านบทความน่าสนใจอื่นๆได้ ที่นี่ คลิ๊ก!!ที่มา : blog.cpdacademy.co

 63
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์