สำนักงานบัญชีท่านเคยประสบบัญหาอย่างนี้หรือไม่ ?

ติดต่อเรา

ติดต่อฝ่ายขาย

02-402-6117, 088-258-3131

sale@onlinesoft.co.th

ติดต่อฝ่ายบริการ

02-739-5902 (AUTO)

support@onlinesoft.co.th

สำนักงานบัญชีท่านเคยประสบบัญหาอย่างนี้หรือไม่ ?ธุรกิจสำนักงานบัญชีในประเทศไทย ส่วนมากจัดทำบัญชีและภาษีโดยนำเอกสารประกอบการจัดทำบัญชี มาจากลูกค้า มาบันทึกบัญชี และจัดเก็บเอกสารไว้ที่สำนักงานบัญชีของตนเอง พร้อมทั้งบริการนำส่งภาษีสรรพากรทุกประเภทให้ลูกค้า จากที่ผมทำธุรกิจสำนักงานบัญชีมายาวนานกว่า 20 ปี ทำให้เห็นปัญหาต่างๆ ที่เหมือนๆกันแทบทุกสำนักงาน ทั่วประเทศไทย
   
     ถึงแม้จะมีการวางแผนป้องกันและแก้ไขดีอย่างไรก็ตาม แต่ก็ยังเกิดขึ้นได้เป็นประจำทุกๆปี ท่านเคยประสบปัญหาดังต่อไปนี้หรือไม่ ?

     1. พนักงานลาออกบ่อย อายุการทำงานของพนักงานเฉลี่ย 1-2 ปี ทำให้การทำงานสะดุด มีการวางแผนการทำงานยาก ไม่ต่อเนื่อง ขยายงานลำบาก เสียเวลาและค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากกว่าจะได้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถมาทำงาน ทดแทน ถ้าจะเตรียมพนักงานสำรองไว้ งบประมาณรายจ่ายก็ไม่เพียงพอ

     2. ช่วงระยะเวลาการปิดบัญชี จัดทำงบการเงินประจำปีให้ลูกค้าของทุกๆปี จะเกิดปัญหาพนักงานมีไม่เพียงพอ หรือมีเพียงพอ แต่พนักงานมีประสบการณ์น้อยเกินไป

     3. การจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานค่อนข้างน้อยกว่าธุรกิจอื่นๆ ถึงแม้สำนักงานบัญชีอยากจะจ่ายให้เท่ากับธุรกิจอื่นก็ตาม แต่เป็นเรื่องยากที่คิดจะหารายได้เพิ่ม การปรับอัตราค่าบริการจากลูกค้าเพิ่มขึ้นเป็นเรื่องยากมาก

     4. การบันทึกบัญชีให้ลูกค้าล่าช้าเกิน 3 เดือนทำให้เกิดปัญหามากมายในช่วงระยะเวลาการปิดบัญชี จัดทำงบการเงินให้ทันกำหนด

     ปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำซากนี้มีทางแก้ไขให้ดีขึ้นได้โดยสำนักงานบัญชีทั่วประเทศต้องอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเฉพาะ การใช้ซอฟต์แวร์บัญชีที่ดีมีคุณภาพ ตอบสนองการใช้งานของสำนักงานบัญชีโดยเฉพาะ (Version สำนักงานบัญชี) ขณะเดียวกันก็นำซอฟท์แวร์นี้ไปเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานให้ SME ที่เป็นลูกค้าของท่าน เลือกซื้อ Software บัญชี สำหรับสำนักงานบัญชี Click


บทความโดย : http://tac.prosmes.com/
 154
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์