รายการรายวัน

รายการรายวัน

สำหรับบันทึกข้อมูลทั่วไป เช่น การปรับปรุงบัญชี , ซื้อ , ขาย , รับ , จ่าย และเป็นหน้าต่างที่แสดงการ Post บัญชีที่เกิดขึ้นจากการทำงานที่ระบบอื่นด้วย (การบันทึกจากระบบอื่นไม่สามารถแก้ไขได้)

คุณสมบัติ

Benefit

 • สามารถบันทึกบัญชี ด้วยการอ้างอิงรายการจาก Pre-Payment ได้
 • ประหยัดเวลาเพิ่มความสะดวกโดยการใช้ปุ่ม Template สำหรับกำหนดรูปแบบการที่ใช้บันทึกบัญชีที่ใช้บ่อยๆ
 • สามารถบันทึกโดยระบุรหัสแผนก หรือ รหัส Job ได้เพื่อใช้ในการดูรายงาน แยกตามแผนก หรือแยกตาม Job
 • รองรับกรณีที่มีการปันส่วนรายได้ หรือค่าใช้จ่าย (Allocate) แยกตามแผนกที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถดูรายงานสรุปข้อมูลรายการรายวันได้
 • สามารถบันทึกรายการ รับ จ่าย เงินด้วยการเช็ค หรือเงินโอน ได้
 • สามารถบันทึกรายการภาษี ได้ทั้งภาษีซื้อ และ ภาษีขาย

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

 • รายงานข้อมูลรายวัน
 • รายงานบัญชีแยกประเภท
 • รายงานสรุปข้อมูลรายวัน
 • บัญชีแยกประเภท (แบบสรุป)
 • รายละเอียดประกอบบัญชี
 • รายละเอียดประกอบบัญชี (รวมหมวด)

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์