ยอดยกมา

ยอดยกมา

เพื่อบันทึกยอดยกมาที่เกิดขึ้นจากงวดบัญชีก่อน ซึ่งการตั้งค่ายอดยกมาสามารถบันทึกก่อนหรือหลัง รายการรายวันก็ได้

คุณสมบัติ

Benefit

  • ใช้สำหรับบันทึกยอดยกมาของกิจการ
  • สามารถบันทึกยอดยกมาแยกตามสาขา ตามแผนก หรือตาม job ได้ตามที่ต้องการ
  • สามารถบันทึกยอดยกมาย้อนหลังได้ เช่น เมื่อเริ่มใช้โปรแกรมแล้ว แต่ยังไม่พร้อมบันทึกยอดยกมา แต่ต้องการบันทึกรายการค้า โปรแกรมรองรับให้บันทึกรายการตามปกติ
  • ไม่ต้องบันทึกชื่อบัญชีเอง โปรแกรมจะแสดงชื่อบัญชีให้อัตโนมัติ เมื่อมีการตั้งค่าเริ่มต้น ผู้ใช้เพียงแค่ระบุจำนวนเงินยกมาเท่านั้น
  • สะดวกในการใช้งาน เพียงแค่บันทึกยอดยกมาเมื่อเริ่มใช้โปรแกรม ครั้งแรกเท่านั้นซึ่งเมื่อมีการปิดบัญชี โปรแกรมจะสรุปผล และแสดง ยอดยกมาในปีถัดไปอัตโนมัติ
  • สามารถดูรายงานยอดยกมา แยกตามแผนก หรือตาม job ได้ตามปีที่ต้องการ

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

  • รายงานยอดยกมา

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์