Post GL (Batch)

เพื่อทำการ Post ข้อมูลการบันทึกบัญชีีของเมนูต่าง ๆ เข้าระบบบัญชีแยกประเภท (กรณีที่เลือกการ Post บัญชีแบบ Batch Post)

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถตรวจสอบการบันทึกรายการ ก่อนที่จะมีการสั่ง Post บัญชีไปที่ บัญชีแยกประเภท เพื่อป้องกันการบันทึกบัญชีผิดพลาดได้
  • สามารถกำหนดการ Post GL ตามช่วงวันที่ หรือเลือก Post GL ตามหน้าจอ บันทึกที่ต้องการได้ และระบุข้อมูลในการสั่ง Post GL ได้ (กรณีไม่ต้องการ ให้มีการ Post GL ซ้ำรายการเดิม)
  • สามารถตรวจสอบได้ว่าในการ Post GL แต่ละครั้ง สำเร็จและไม่สำเร็จกี่รายการ
  • เพิ่มความถูกต้องของข้อมูลทางบัญชี เนื่องจากมีการตรวจสอบรายการ ก่อนการ Post GL ทุกครั้ง
  • สามารถสั่งให้ระบบ หยุดการ Post GL ได้ ขณะที่กำลังทำการ Post GL และ สามารถแก้ไขรายการที่ Post ให้ถูกต้องก่อนที่จะทำการ Post GL อีกครั้ง
  • รายการที่ Post GL (Batch) จะไปแสดงที่หน้าจอบันทึกรายการรายวันให้อัตโนมัติ
  • โปรแกรมจะ Update รายการของเมนูบันทึกต่าง ๆ ที่ทำการ Post GL (Batch) ใน หน้าต่างบันทึกให้มีสถานะเป็น Post GL ให้อัตโนมัติ

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

  • รายงานยอดยกมา

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์