โอนข้อมูลรายการรายวัน & ยอดยกมา

โอนข้อมูลรายการรายวัน & ยอดยกมา

เพื่อทำการ Export & Import ข้อมูลรายวัน หรือ ยอดยกมา เข้าโปรแกรม

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถบันทึกการโอน ทั้งกรณีโอนข้อมูลเข้าโปรแกรม หรือโอน ข้อมูลออกจากโปรแกรมได้
  • สามารถ Export & Import ได้ทั้งรายการรายวัน และยอดยกมา
  • สามารถระบุช่วงวันที่ของการโอนได้
  • มีระบบกรองข้อมูลในการโอน ซึ่งสามารถระบุได้ว่าถ้าหากมีการโอนซ้ำ ให้ทำการลบรายการที่ซ้ำนั้น เพื่อลดความ ซับซ้อนในการโอนข้อมูล
  • สามารถโอนรายการที่มีภาษี และ ภงด. ได้
  • มีรายละเอียดแสดงการโอนข้อมูล ว่าการโอนข้อมูลสำเร็จหรือไม่ พร้อมทั้งแสดงจำนวนรายการที่โอนทั้งหมด

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์