รายการรายวัน (แบบเร็ว)

รายการรายวัน (แบบเร็ว)

เพื่อใช้ในการบันทึกรายการข้อมูลรายวันของรายการซื้อสินค้า ขายสินค้า เพื่อความสะดวก รวดเร็วและประหยัดเวลา โดยโปรแกรมจะคำนวณภาษีให้อัติโนมัติ เมื่อทำการจัดเก็บข้อมูลรายวันแล้ว รายการรายวันแบบเร็วจะ Link ไปแสดงที่หน้าจอรายการรายวันให้ทันที (เหมาะกับสำนักงานบัญชี)

คุณสมบัติ

Benefit

 • สามารถบันทึกบัญชี ด้วยการอ้างอิงรายการจาก Pre-Payment ได้
 • ประหยัดเวลา เพิ่มความสะดวกโดยการใช้ปุ่ม Template สำหรับกำหนดรูปแบบ ที่ใช้บันทึกบัญชีที่ใช้บ่อย ๆ
 • สามารถบันทึกโดยระบุรหัสแผนก หรือ รหัส Job ได้เพื่อใช้ในการดูรายงานแยก ตามแผนก หรือแยกตาม Job
 • รองรับกรณีที่มีการปันส่วนรายได้ หรือค่าใช้จ่าย (Allocate) แยกตาม แผนกที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถดูรายงานสรุปข้อมูลรายการรายวันได้
 • สามารถบันทึกรายการ รับ จ่าย เงินด้วยการเช็ค หรือเงินโอน ได้
 • สะดวก รวดเร็ว ในการบันทึกข้อมูลด้านภาษีซื้อ และภาษีขาย ที่เกี่ยวข้อง

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

 • รายงานข้อมูลรายวัน
 • รายงานบัญชีแยกประเภท
 • รายงานสรุปข้อมูลรายวัน
 • บัญชีแยกประเภท (แบบสรุป)
 • รายละเอียดประกอบบัญชี
 • รายละเอียดประกอบบัญชี (รวมหมวด)

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์